ขอเชิญร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

ขอเชิญร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” 
ร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อลดอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน 
โดยบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และเจ้าหน้าที่ อบต. ที่ท่านรู้จักทุกท่าน 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑