ทำความสะอาดไหล่ทาง ม.๑๖

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดย พ.จ.อ.สมชิด มูลสิน รองปลัดองค์การบริหารส่วยตำบลนาตาล พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่ทำความสะอาดไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๖ บ้านนานคร ให้เกิดความสะอาด สวยงามและความปลอดภัยของประชาชน