การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.นาตาลสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป กิจกรรมภายในงานอาทิเช่น การประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่และการแสดง การประกวดธิดาเทียนพรรษา การแข่งขันมวยไทย การแสดงดนตรีเป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอนาตาล ได้แก่ อบต.กองโพน อบต.พะลาน อบต.พังเคน และหน่วยงานราชการทุกภาคส่ว