ร่วมพิธีมองเงิน "โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลื่อต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ อำเภอนาตาล

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่ออวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมพิธีมองเงิน "โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลื่อต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ อำเภอนาตาล โดยไดรับเกรียติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานครั้งนี้ ณ ธ.ก.ส. สาขาย่อยนาตาล โพธิไทร