กิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ฟ้อนรำเพลง อุบลราชธานี เวลา ๑๘.๐๐ น. จุดเทียนแสดงความอาลัย เพื่อร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. จุดเทียนแสดงความอาลัย เพื่อร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช