๒๘ ก.ค. ๖๐ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบต.นาตาล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จรพเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอนาตาล