อำนวยความสะดวกจราจร ตลาดนัดวันอังคาร

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกการจราจร ตลาดนัด หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาล