ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานพาแลง

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานพาแลง "หาดชมดาว แก่งหินงาม" เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลนาตาล "หาดชมดาว แก่งหินงาม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑