โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

"ร่วมมือ ร่วมใจลดขยะพิษ" วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ อบต. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อลดอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน โดยบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และเจ้าหน้าที่ อบต. ที่ท่านรู้จักทุกท่าน รายได้จากการรีไซเคิลทั้งหมด มอบให้องค์กรการกุศลเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม